FE Fonden
N°1 Digital Agency in Europe

Fe fonden - investerar i starka entreprenörsteam

FE fonden är en utveckling av vårt tidigare arbete inom Första Entreprenörsfonden som grundades 2006 och där den första fonden startade 2010.

I Första Entreprenörsfonden investerade vi i tidig fas och var med och utvecklade bolagen tillsammans med starka entreprenörsteam. Vi var medgrundare och arbetade nära entreprenörsteamen från tidig fas till notering och även därefter.

Vi har tillbringat många år i ”Valley of death” tillsammans med våra portföljbolag och arbetat intensivt tillsammans med entreprenörsteamen med att vända den negativa trenden för att skapa en hög värdetillväxt. Baserat på våra erfarenheter bildades First Venture Sweden AB 2020 som noterades på Nasdaq First North under 2021, se www.first-venture.se.

FE fonden i nuvarande tappning är utvecklat utifrån våra erfarenheter under många år som aktiv investerare, bolagsbyggare, kapitalanskaffare samt en lång erfarenhet av att driva och administrera AIF-fonder. Om du är intresserad av samarbete inom något av dessa områden så kan du gärna ta kontakt med oss.

Peter och Rune
Från vänster: Peter Werme och Rune Nordlander